Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki

z wielką przyjemnością chcielibyśmy Was poinformować, że Altrafo Polska przystąpiło do porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki.

16 grudnia 2021 r. przedstawiciele administracji rządowej wraz z interesariuszami sektora energetyki słonecznej w Polsce podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Celem tej inicjatywy jest wsparcie rozwoju branży oraz maksymalizacja udziału krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych w łańcuchu dostaw.

Porozumienie sektorowe zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Listem intencyjnym o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju przemysłu fotowoltaicznego”, podpisanym 11 września 2020 r. Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem sektora fotowoltaiki w Polsce.

Prace będą odbywały się w czterech grupach tematycznych:
• Grupa robocza nr 1 ds. rozwoju krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych,
• Grupa robocza nr 2 ds. rozwoju nowych segmentów fotowoltaiki i integracji z siecią,
• Grupa robocza nr 3 ds. identyfikowania barier ograniczających rozwój rynku PV oraz propozycji ich zniesienia,
• Grupa robocza nr 4 ds. rozwiązań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie fotowoltaiki.

Stronami Porozumienia są przedstawiciele administracji rządowej:
• Pełnomocnik Rządu ds. OZE;
• Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska;
• Minister Funduszy i Polityki Regionalnej;
• Minister Finansów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
• Minister Edukacji i Nauki, Minister Aktywów Państwowych;
• Minister Rozwoju i Technologii;
• Minister Spraw Zagranicznych.

Poza przedstawicielami administracji rządowej w porozumieniu uczestniczą przedstawiciele inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora fotowoltaiki, organizacji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawiciele świata nauki. Naszą spółkę w grupach tematycznych nr 1, 2 oraz 3 będą reprezentować Szymon Łabenda i Radosław Jaroszewski.

Porozumienie będzie stałą platformą współpracy Stron na rzecz dynamicznego rozwoju sektora PV w Polsce. Głównym celem będzie wzmocnienie krajowych korzyści ekonomicznych, środowiskowych, technologicznych, energetycznych i społecznych.