Reagujemy na zmieniające się potrzeby naszych klientów

Reagujemy na zmieniające się potrzeby naszych klientów

Nie zwalniamy tempa, sukcesywnie reagujemy na zmieniające się potrzeby naszych klientów oraz zapotrzebowanie rynku. Poszerzamy portfolio produktów oraz usług.

W związku z wzmożonym zapotrzebowaniem na instalacje PV dla obiektów przemysłowych ALTRAFO Polska w swojej ofercie wprowadziło usługę doradztwa, projektu oraz uruchomienia infrastruktury służącej do wyprowadzenia mocy z instalacji PV. Instalacje te osiągają moce przyłączeniowe powyżej 200 kW oraz są budowane na potrzeby odbiorców indywidualnych, najczęściej zakładów przemysłowych. W zależności od specyfiki danej instalacji odbiorca może wykorzystywać wyprodukowaną energię elektryczną w całości na swoje potrzeby, bądź może oddawać nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

W ubiegłym tygodniu uruchomialiśmy koleją aplikację dotyczącą wyprowadzenia mocy z instalacji PV. Nasze zadanie polegało na:
• wykonaniu wizji lokalnej,
• przeprowadzeniu uzgodnień z klientem,
• wykonaniu projektu wykonawczego rozdzielnicy nn oraz telemechaniki wraz z uzgodnieniami,
• posadowieniu, montażu i uruchomienia wykonywanej aplikacji.

Zadanie udało się wykonać w przeciągu dwóch tygodni od daty złożenia zamówienia. Wiele razy mówiliśmy Wam, że nie są nam obce trudne aplikacje.

Zadowolenie naszych klientów to dla nas największa nagroda za wykonaną pracę.

Zapraszamy do współpracy. Nie zapominajcie o odwiedzeniu naszej strony internetowej. Tam znajdziecie wiele szczegółów na temat naszej dzielności. Link do strony podajemy poniżej.