Elektrownia PV Biała VI, VII, VIII

Dostawa prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych z transformatorami żywicznymi dedykowanymi do fotowoltaiki prod. Altrafo srl 1000 kVA 15,75/0,8 kV, Al/Al. Altrafo Polska brała czynny udział w realizacji zadania już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz nadzorze w procesie posadowienia i uruchomienia kontenerowej stacji transformatorowej.