Elektrownia PV dla inwestora PGE EO wraz Soon Energy

Dostawa prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej z transformatorem olejowym dedykowanym do fotowoltaiki prod. Siemens srl 1000 kVA 15,75/0,8 kV, Al/Al. Altrafo Polska brała czynny udział w realizacji zadania już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz nadzorze w procesie posadowienia i uruchomienia kontenerowej stacji transformatorowej