Elektrownia PV Konojad

Dostawa prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej z transformatorem żywicznym dedykowanym do fotowoltaiki prod. Altrafo srl 1000 kVA 15,75/0,8 kV, Al/Al. Altrafo Polska brała czynny udział w realizacji zadania już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz nadzorze w procesie posadowienia i uruchomienia kontenerowej stacji transformatorowej.