Kokoszki Prefabrykacja S.A. – Gdańsk

Dostawa dwutransformatorowej, betonowej stacji kontenerowej typu MRw-bpp 20/2×1000-4 wraz z transformatorem żywicznym 1000kVA prod. Altrafo. Ekipa Altrafo Polska nadzorowała dostawę stacji od prefabrykatora, kompletność dostawy oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do odbioru i załączenia.