Modernizacja zasilania Cukrownia Żnin hotel Arche

Wykonanie modernizacji zasilania budynku użyteczności publicznej. Pracownicy Altrafo Polska nadzorowali prowadzone prace elektromontażowe na terenie przedsiębiorstwa oraz przygotowywali koncepcję techniczną przeprowadzenia prac elektromontażowych.