Budynki biurowo-usługowe - Zalasewo

Budynki biurowo-usługowe - Zalasewo

Wykonanie silnoprądowych instalacji zewnętrznych SN i nn połączonych z dostawą i montażem stacji kontenerowej typu Mzb1 20/630-1 z transformatorem olejowym 400kVA. Poza kompleksowymi pracami związanymi z wykonaniem zewnętrznych linii kablowych SN i nn ekipa Altrafo wykonała również kanalizację teletechniczną oraz oświetlenie uliczne na terenie obiektu.