Poczta Polska

Dostawa rozdzielnic nn. Dział projektowy Altrafo Polska brał udział w optymalizacji projektu technicznego oraz w procesie wdrożenia zaproponowanego rozwiązania.