Politech. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny

Dostawa i montaż szynoprzewodów dystrybucyjnych wraz z modernizacją rozdzielnicy nn. Ekipa Altrafo Polska na zlecenie zamawiającego wykonała montaż szynoprzewodów w miejsce niefunkcjonalnych linii kablowych oraz zmodernizowała rozdzielnicę nn zasilającą szynoprzewody. Wszystko w oparciu o dedykowane oryginalne podzespoły. Nie obyło się też bez dokumentacji powykonawczej zmodernizowanej rozdzielnicy.