Orca Precision Parts - Piła

Orca Precision Parts - Piła

Dostawa prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/1250-4 wyposażonej w transformator żywiczny o mocy 1250kVA prod. Altrafo. Podczas montażu stacji i transformatora bezpośrednio wspomagaliśmy instalatora naszą wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem. Nadzór nad montażem czynnie prowadziła ekipa Altrafo Polska.