Usługi

 

➤ Przeglądy okresowe i pogwarancyjne urządzeń rozdzielczych SN i nn,

➤ Montaż i uruchomienie rozdzielnic SN i nn,

➤Naprawy i modernizacje urządzeń rozdzielczych SN, nn , stacji transformatorowych i transformatorów,

➤ Budowa i modyfikacje linii kablowych SN i nn,

➤ Badania kamerą termowizyjną,

➤ Lokalizacja linii kablowych oraz miejsca uszkodzeń,

➤ Pomiary elektryczne, pomiary oświetlenia oraz badanie  stanu technicznego urządzeń elektrycznych.

Niezawodność zasilania jest jedną z kluczowych cech każdej działalności. Przerwy w zasilaniu i związane z tym przestoje w pracy powodują ogromne straty finansowe. Niezamierzone zaniki zasilania mogą powodować uszkodzenia sprzętu oraz zagrozić zdrowiu osób w pozbawionym zasilania obiekcie. Dlatego niezwykle ważne jest ażeby utrzymywać urządzenia zasilające w nienagannym stanie co długofalowo spowoduje znaczące oszczędności poprzez ograniczenie zaników zasilania, konieczności naprawy lub wymiany urządzeń zasilających.

Naprawy i modyfikacje zasilających urządzeń rozdzielczych powinny odbywać się w sposób wykluczający przypadkowość zastosowanych rozwiązań i części. Przy wykonywaniu napraw i modyfikacji wykorzystujemy profesjonalny sprzęt, wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Korzystamy z dedykowanych przez producentów części. Modernizujemy urządzenia tak, ażeby zapewnić im wieloletnia bezproblemową eksploatację.

 

Masz pytania?

Odpowiemy na wszystkie.

Projekty

Radosław Karasiewicz

☎ tel: +48 605 121 244

✉ projekty@altrafopolska.pl

Przemysław Szulczewski
Grzegorz Wrona

+48 501 299 733

wrona@altrafopolska.pl

Informacje o firmie ALTRAFO - Transformatory Poznań

Transformatory ALTRAFO to wynik ponad trzydziestoletniego doświadczenia i pracy grupy najlepszych inżynierów i pasjonatów. Fabryka skupia wokół siebie oddanych, młodych i wykwalifikowanych specjalistów, którzy stale dbają o rozwój produktu, podejmując coraz to nowe wyzwania przy projektowaniu transformatorów.

Poznaj nas bliżej

Technologia w zgodzie z naturą

Kontakt z nami

Napisz do nas lub skontaktuj się telefonicznie, postaramy się pomóc i odpowiedzieć na Twoje pytania

Napisz na adres: biuro@altrafopolska.pl

Przemysław Szulczewski

Bądź z nami na
Projekt i wykonanie: ITSpec.pl