Montaż i przygotowanie do uruchomienia transformatora

Montaż i przygotowanie do uruchomienia transformatora

Chcielibyśmy poruszyć bardzo ważny temat. Żywotność każdego urządzenia uzależniona jest od jego prawidłowego montażu. Nie inaczej jest w przypadku transformatorów żywicznych. Poniżej zamieszczamy opis z dokumentacji DTR wyjaśniający jak w prawidłowy sposób przeprowadzić montaż transformatora żywicznego oraz co należy zweryfikować przed uruchomieniem urządzenia.

Wszelkie prace montażowe muszą być prowadzone w taki sposób, aby nie uszkodzić transformatora lub nie wprowadzić na uzwojenia lub do kanałów chłodzących uzwojenia żadnych zabrudzeń ani ciał obcych. Dlatego zabrania się wchodzić na transformator, opierać się o uzwojenia lub o połączenia. Jeżeli transformator jest wysoki należy używać drabiny wolnostojącej lub podestu (nie wolno opierać drabiny o uzwojenia lub połączenia transformatora. Podłączenia niskiego napięcia powinny być wcześniej przygotowane (powiercone) a końcowe podłączenie powinno polegać tylko na przykręceniu śrub.

Zabrania się wiercić lub szlifować szyn przyłączowych bezpośrednio nad transformatorem, gdyż wióry z wiercenia, lub opiłki z szlifowania mogą się dostać w pobliże uzwojeń, lub do kanałów chłodzących transformatora i mogą doprowadzić do uszkodzenia transformatora.

Przed podłączeniem transformatora i zaraz po otwarciu jego opakowania zalecamy przeprowadzenie starannych oględzin w następującym zakresie:

 • sprawdzenie zalanych żywicą uzwojeń czy nie ucierpiały od uderzeń oraz wielokrotnego przemieszczania,
 • sprawdzenie elementów mocujących uzwojenia oraz wsporników izolacyjnych – sprawdzić czy nie mają luzów i są prawidłowo ustawione w stosunku do rdzenia.

Przed uruchomieniem transformatora, bez względu, czy jest to jego pierwszy, czy też kolejny montaż, należy sprawdzić:

 • sposób wykonania połączeń po stronie pierwotnej, wtórnej oraz obwodów pomocniczych,
 • zweryfikować odległości pomiędzy elementami przewodzącymi,
 • brak ciał obcych na transformatorze lub w pobliżu,
 • wentylacje pomieszczenia pracy transformatora, drożność krat wentylacyjnych i pracę wentylatorów wymuszających,
 • połączenia uzwojeń (gwiazda, trójkąt lub zyg-zag) oraz, czy pomiędzy uzwojeniem pierwotnym i wtórnym nie powstały deformacje,
 • jednakowe położeni przełącznika zaczepów na wszystkich kolumnach transformatora,
 • podłączenie przewodów uziemiających,
 • poprawność doboru i nastaw zabezpieczeń po stronie SN i nn transformatora,
 • poprawność nastaw progów działania zabezpieczenia termicznego transformatora.

Jeżeli przeprowadzicie proces montażu i uruchomienia według powyższych wymagań transformator będzie pracował w sposób prawidłowy.

Nie zapominajcie, że wszelkie informacje techniczne zawarte są w dokumentacji DRT. Instalator wykonujący posadowienie jednostki oraz przygotowanie jej do uruchomienia jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentacją techniczno- ruchową .

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji 😊.