Przegląd urządzeń elektroenergetycznych

Przegląd urządzeń elektroenergetycznych

Nieuchronnie zbliżamy się do końca kalendarzowego lata. Okres wczesnej jesieni to bardzo dobry czas na zaplanowanie i wykonanie przeglądu urządzeń elektroenergetycznych.

Przypominamy, że w ramach naszej oferty posiadamy usługę wykonania przeglądu kontenerowej stacji transformatorowej. Wykonujemy przeglądy okresowe urządzeń energetycznych oraz przeglądy pogwarancyjne.

W ramach wykonania przeglądu kontenerowej stacji transformatorowej wyposażone w transformator żywiczny wykonujemy:
• sprawdzenie warunków środowiskowych i ewentualne przedstawienie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji urządzenia,
• sprawdzenie czy nie występują czynniki potencjalnie szkodliwe dla samego transformatora i pomieszczenia stacji,
• sprawdzenie dokręcenia zacisków uzwojeń i części mechanicznych kluczem dynamometrycznym,
• oczyszczenie uzwojeń z kurzu, brudu, możliwych ciał obcych przy użyciu sprężonego powietrza i odkurzacza,
• pomiary elektryczne,
• sprawdzenie działania zabezpieczenia temperaturowego.

W ramach wykonania przeglądu kontenerowej stacji transformatorowej wyposażone w. transformator olejowy wykonujemy:
• sprawdzenie warunków środowiskowych i ewentualne przedstawienie zaleceń dotyczących prawidłowej eksploatacji urządzenia
• sprawdzenie czy nie występują czynniki potencjalnie szkodliwe dla samego transformatora i pomieszczenia stacji
• sprawdzenie dokręcenia zacisków uzwojeń i części mechanicznych kluczem dynamometrycznym
• oczyszczenie uzwojeń z kurzu, brudu, możliwych ciał obcych przy użyciu sprężonego powietrza i odkurzacza
• pomiary elektryczne
• sprawdzenie poziomu oleju i ewentualnych wycieków,
• pobranie oleju do badań laboratoryjnych.