Elektrownia PV Debrzno

Dostawa dwóch prefabrykowanych, kontenerowych stacji transformatorowych z transformatorami olejowymi dedykowanym do fotowoltaiki prod. Siemens 1000 kVA oraz 630 kVA 15,75/0,8 kV, Al/Al. Altrafo Polska brała czynny udział w realizacji zadania już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz nadzorze w procesie posadowienia i uruchomienia kontenerowej stacji transformatorowej.