Modernizacja zasilania fabryki Kolmax

Dostawa prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej z transformatorem żywicznym prod. Altrafo srl 1600 kVA 15,75/0,42 kV, Al/Al. Altrafo Polska brała czynny udział w realizacji zadania już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.