Modernizacja zasilania fabryki Vallor

Dostawa prefabrykowanej, kontenerowej stacji transformatorowej z transformatorem żywicznym dedykowanym do instalacji PV prod. Altrafo srl 400 kVA 15,75/0,42 kV, Al/Al. Altrafo Polska brała czynny udział w realizacji zadania już na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Pracownicy Altrafo Polska nadzorowali również prowadzone prace elektromontażowe na terenie przedsiębiorstwa proces posadowienia i montażu kontenerowej stacji transformatorowej.